ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH LỚN NHẤT CỦA ĐỘI NGŨ__ MUỐN ĐI NHANH THÌ ĐI MỘT MÌNH - MUỐN ĐI XA HÃY ĐI CÙNG NHAU